4.2.2013 12.00

Vuoden 2013 teema on Rakas nuori

Kristittyjen yhteinen Rakas nuori -teemavuosi 2013 korostaa nuorisotyön ja nuorten roolin merkitystä seurakunnissa. Seurakuntia ja järjestöjä rohkaistaan toteuttamaan enemmän nuorten itse ideoimaa toimintaa ja nostamaan tämä tarjonta näkyvämmin paikkakuntansa muiden nuorten tietoon.

 

Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) käynnistämän teemavuoden avulla kiinnitetään myös huomiota seurakunnista vieraantuneisiin nuoriin. Miten seurakunnat voisivat tavoittaa paremmin esimerkiksi syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja tarjota heille mielekästä toimintaa?

Suomen nuorista 86 prosenttia käy rippikoulun, mutta on askarruttava kysymys, miten seurakuntaan sitoutuminen säilyisi nuoruuden läpi aikuisuuteen. Kiperiin kysymyksiin etsitään vastauksia Rakas nuori -teemavuonna.

Samalla teemavuosi muistuttaa, kuinka arvokasta sellaista työtä seurakunnat tekevät, mihin kuntien sosiaalitoimi ei pysty.

Internet-sivuilla www.teemavuosi.fi kristityt voivat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan siitä, miten kohdata erilaisia nuoria heidän tarpeissaan ja miten vahvistaa aikuisten ja nuorten välistä yhteyttä. Teemavuodessa mukana olevat seurakunnat ja järjestöt voivat lähettää sivuille tietoa omista nuortentapahtumistaan.

Rakas nuori 2013 on jatkoa vuonna 2007 alkaneille, uskon ja elämän eri aihealueita korostaville teemavuosille. Vuoden 2012 teema oli Rakas perhe.