1.10.2014 10.00

Avioparipäivä vie puolisoita lähemmäksi toisiaan

Tarvitseeko parisuhteesi uutta potkua? Onko aika tehdä avioliiton vuosihuolto? Kiteen evankelis-luterilainen-, helluntai- ja vapaaseurakunta järjestävät lokakuun viimeisenä lauantaina Villa Taivaannastassa avioparipäivän, jonka teemoina ovat ”Kohtaammeko tänään?” ja ”Anteeksiannon voima”.

Näistä teemoista saapuvat kertomaan ja yhteiseen pohdintaan virittelemään Riitta ja Markku Leminen Mikkelistä. He toimivat vapaaehtoisina Kansan Raamattuseuran Samassa Veneessä-avioparityössä. Samassa Veneessä-työn tavoitteena on kristilliseen avioliittokäsitykseen perustuen innostaa aviopareja etsimään virikkeitä ja kasvua omaan parisuhteeseensa.

-Aviopuolisot ovat toinen toiselleen lahja ja meidän tulee kilpailla toinen toisemme kunnioittamisessa, toteavat Lemiset.  -Puolisot ovat avioliitossa tasavertaisia kumppaneita toisilleen. Kummankin puolison tarpeet tulee ottaa huomioon ja tavoitteena on, että erilaisuudestaan nauttien aviopuolisot voivat kokea yhteyttä ja kumppanuutta keskenään.

-Puolisoiden aito kohtaaminen ja vuorovaikutus ovat tärkeä osa parisuhteen arkea. Todellinen kuunteleminen, avoin ja luottamuksellinen keskustelu ja aito läsnäolo ovat tärkeitä parisuhdetaitoja, joita kannattaa tavoitella.

-Olemme kaikki ihmisinä armon ja anteeksiantamuksen tarpeessa. Meidän tulee pyrkiä avioliitossamme sovintoon. Uskomme, että Jumala auttaa aviopareja kohtaamaan ja käsittelemään liittonsa vaikeudet rehellisesti ja avoimesti. Jumalalla on mahdollisuudet auttaa ihmisiä todelliseen anteeksiantoon ja eteenpäin vaikeuksistaan.

Avioparipäivän mainos

Riitta ja Markku Leminen