21.1.2019 19.00

RUKOUSVIIKKO YHDISTI JA ROHKAISI

Kiteen seurakunnat olivat mukana maailmanlaajuisessa kristittyjen ykseyden rukousringissä. Rukoustilaisuuksia järjestettiin 14. - 20.1.2019 yhteensä 5 ja ne kokosivat yhteensä satoja osallistujia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö viittaa rukousviikon teemaan perinteisessä rukouspäiväjulistuksessaan:

-          Vuoden 2019 rukousviikon teema Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia muistuttaa meitä kristillisistä arvoista ja niiden mukaan toimimisesta. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus kuuluvat yhteen ja luovat perustan kansakuntien hyvinvoinnille.

-          Oikeudenmukaisuus perustuu jokaisen ihmisen arvon tunnustamiseen, heikomman puolustamiseen ja rohkeuteen toimia oikein. 

 

Kansainvälinen kristittyjen ykseyden rukousviikko pohjautuu Jeesuksen rukoukseen seuraajiensa puolesta: ”että he kaikki olisivat yhtä” (Joh. 17:21). Rukousviikolla eri seurakunnista yhteen tulleet rukoilijat osoittivat käytännössä, että he haluavat omalta osaltaan olla vastauksia Kristuksen rukoukseen ja rukoilla samaa kuin Hän. 

Kiitos kaikille osallistuneille!
Jatketaan rukousta ja käytännöllistä vuorovaikutusyhteyttä!