Joulukuun hyvä uutinen

Adventus Domini – Herran saapuminen
Kristikuntaan vakiintuneen adventin vieton perinteen juuret ulottuvat ilmeisesti 400-luvulle, eli varsin varhaiseen aikaan. Tuolloin kristittyjä kehotettiin kirkon johdon taholta paastoamaan ja katumaan syntejään marraskuun puolivälistä alkaen. Tarkoituksena oli puhdistaa mieli ja valmistautua sisäisesti ”adventus Dominiin” eli Herran saapumiseen. Keskiajan lopulle tultaessa läntisessä kristikunnassa puolestaan vakiintui käytäntö, jonka mukaan kirkkovuosi aloitetaan ensimmäisestä adventista.
Vaikka helluntailainen seurakuntaelämä ei ohjaudu kirkkovuoden kalenterin mukaisesti, joulua ja pääsiäistä lukuun ottamatta, voi olla hengellisen elämän elävöittämisen kannalta hedelmällistä syventyä mietiskelemään adventinajan sanomaa ja sen Raamatun tekstejä. Adventinaika koostuu neljästä sunnuntaista, jolloin käydään läpi adventti-sanan merkityksen mukaisesti Herran saapumisen eri ulottuvuuksia ja siihen liittyviä Raamatun tekstejä.
Ensimmäisenä adventtina muistellaan niitä tapahtumia, kun Jeesus saapui viimeisen kerran maanpäällisen elämänsä aikana Jerusalemiin aasilla ratsastaen. Ensimmäinen ja neljäs adventti ovatkin luonteeltaan samanlaisia. Molempien viesti on seuraava: Jumala saapuu ihmisten luo nöyränä, lempeänä ja aseettomana, siis pienenä lapsena ja aasilla ratsastavalla kuninkaana. Näin siis joulun ja pääsiäisen sanoma kietoutuu kauniilla tavalla yhteen.
Toinen adventti liittyy kristittyjen hartaaseen Jeesuksen paluun odotukseen. Toisen adventin luonne on erilainen kuin edellisen, jossa Jeesuksen saapumiseen liittyy nöyryys ja kuolemaa kohti kulkeminen. Toinen adventti muistuttaa meitä Herran päivästä, joka on suuri ja peljättävä. (Joel 3:4)
Kolmantena adventtina luetaan Johannes Kastajasta, joka valmisti tietä Jeesuksen julistukselle ja toiminnalle kutsumalla ihmisiä katumukseen ja parannuksen kasteelle. Sama kutsu koskee meitäkin – kutsu ottaa vastaan Jeesus sydämemme ja elämämme Herraksi.
Neljäs adventti vie meidät viimeisillään raskaana olevan Marian ja hänen miehensä Joosefin tykö, jotka tekevät vaivalloista matkaa verovelvollisuutta hoitamaan. Neljäs adventti siis johdattaa kristityt Jeesuksen syntymän ja Jumalan ihmiseksi tulon ihmeen äärelle eli joulun ytimeen.
Adventinaika nostaa eteemme Jeesuksen saapumisen neljä eri näkökulmaa, kuninkaaksi ”kruunaamisen” (so. ristin kuolema), paluun kunniassa, tehtävään astumisen ja ihmiseksi tuloon liittyvät vaiheet. Näiden adventin ainesten varaan myös Jeesus-uskomme rakentuu.
Hyvää Jeesuksen saapumisen odotuksen aikaa sinulle!
Pastori Pekka