Kolossalaiskirje 2:9-10

”Hänessä (Jeesuksessa) asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää.” (RK-käännös)

”hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi.” (-92-käännös)

Jae 9 puhuu selkeästi Jeesuksen jumaluudesta, mutta nyt keskityn tuohon jakeen 10 alkuun.

Sana täyteys tarkoittaa täysinäisyyttä, sitä, että on täynnä (wikisanakirja). Jeesus on täynnä Jumalaa ja hän ON Jumala. Me ihmiset emme ole jumalia, mutta Jeesuksessa, hänen yhteydessään, olemme täynnä Jumalaa. Jeesus ”täyttää elämän tyhjyyden, sillä hänen kauttaan Jumala on läsnä meissä täydessä voimassaan” (Sana elämään -kommentaariraamattu).

Sama Jumalan voima, jolla Hän loi maailman, jolla Hän herätti Jeesuksen kuolleista, jolla Hän ylläpitää luomakuntaa tänäkin päivänä, on meissä.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Miten Jumalan voiman pitäisi näkyä meissä ja meidän kauttamme?

Siunattua kevään odotusta toivoo Ansku!